E. du Perron
aan
J. Greshoff

Gistoux, 24 juni 1932

Gistoux, Vrijdag.

Beste Jan,

Dit in haast. Ik had morgen naar Br. willen gaan, ook om jou te groeten, maar allerlei dingen houden mij hier. Maandag zal je wel vertrokken zijn? Maandag kom ik weer in Br. en ga dan ook even naar Angèle Manteau, die mij een rekening zond. Die 4 boeken voor 80 frs. is héél goedkoop, als die man goed is, laat ik ook andere boeken door hem binden, want Zoete wordt met den dag slordiger. Daarom wou ik wel graag die 4 deeltjes nog zien. Maar wanneer vertoon je ze nu aan N.?2205 want hoe gauwer ik er geld voor krijg, hoe liever. Maar vast niet minder dan 500 frs. belges, dat is al akelig goedkoop; anders geef ik ze veel liever aan Bep.

Waar blijven de photo's, of heb je vergeten die film te laten ontwikkelen? Mocht je Maandag weg zijn, geef dan instructies daarover aan Angèle.

Ik lees U.R.S.S. sans Passion van Mare Chadourne; uitstekend! en boeiend (d.w.z. interessant) van begin tot eind, en zóó ‘sans passion’ dat het de klemmendste beschrijving tégen die Soviet-manier-vanleven is, die men zich denken kan. Ze zullen woedend zijn, die heeren van het ‘nieuwe leven’! En het is zonder éénige hatelijkheid, erg waardig ondanks de duidelijke afkeer, af en toe ironisch, maar over het algemeen een intelligent, rustig protest van een mensch, zooals de ‘burgerlijke cultuur’ die titel verstaat.

Schrijf eens. Goede reis, als je Maandag weggaat. Hart. groeten, ook van Bep en aan Atie,

je E.

Verzen van Vestdijk (keuze van Van Wessem), zijn als ‘schrift’ van de Vr. Bladen verschenen. Wel aardig, maar niet goòd, als keuze; het is niet Vestdijk op z'n best, maar er staan enkele heele aardige dingen.

2205M.B.B. Nijkerk, vriend van Greshoff en van DP en bibliofiel.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie