E. du Perron
aan
V.E. van Vriesland

Den Haag 6 november 1931

Den Haag, Vrijdag.

 

Beste Vic,

Dank voor je brief. Ik kom me spoedig eens in persoon overtuigen van je toestand. Had ik zelf maar wat minder te letten op wat ik uitgeef! Enfin...

Ik kom net van Parijs terug, waar ik poolshoogte heb genomen. Uitslag: matig. Maar ik heb hier alvast opgezegd. In Dec. ga ik òf naar Parijs òf naar Amsterdam. - Als ik in Amsterdam kom, zou ik voor hoogstens fl.75.- in de maand behoorlijk gehuisvest, gevoed en verwarmd willen zijn. Kan dat? Wil je eens informeeren? Ook zou mijn domicilie geheel vrij moeten zijn. Is dit alles niet te veel gevergd of te laag geprijsd?

Forum zal het zonder mij ook wel bolwerken.* - Godius2018 breng ik je eerstdaags mee. Zend het dan vooral aangeteekend naar dien Walschap, want over laten tikken doe ik niet; zelfs 5 pop geef ik nu niet meer voor zooiets uit. Over een paar maanden ben ik misschien volslagen in je situatie - wie weet daar nog iets van afin deze rottijd?

Ik zal Bouws ook op Zijlstra afsturen voor dien bundel.2019 De arme Stols kàn het werkelijk niet meer.

Wat was dat voor een ‘plek’? Mijn geheugen laat mij hier geheel in den steek.

Ja, ik ben 32 geworden, twee dagen geleden, d.w.z. die 32 zijn ‘vol’ geworden, en het 33e begint. Prosit! voor jou en voor mij - we komen er, we komen er zéker, en het Paradijs is niet te winnen of te verliezen, omdat het er gewoonweg niet is. Het is een troost.

Schrijf me eens gauw wanneer je me een dag over wilt hebben, en maak dan meteen een afspraak. Anders kom ik er weer niet toe, dat is wiedes.

Tot ziens. Steeds je

E.

*Als dat moèt; maar zoover zijn wij niet - ook niet als ik in P. zou wonen.
2018‘...E poi muori’ werd door DP aan de redaktie van DVB aangeboden om het als cahier te publiceren.
2019Van Vrieslands eerstvolgende bundel, Herhalingsoefeningen, werd in 1935 bij Querido te Amsterdam uitgegeven.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie