E. du Perron
aan
A.A.M. Stols

Den Haag 8 oktober 193j

Den Haag, Donderdagmorgen.

Beste Sander,

Henri Mayer belde me daarnet op of ik fl.25 -wilde sturen voor het boek van Jan. Dat is mij op het oogenblik onmogelijk; maar schrijf ze op mijn rekening; bij gelegenheid krijg je ze van mijn moeder in Belgische franken.

Als je eens hier komt, zal ik je de fl.5.30 geven voor Crime et Châtiment, waarvoor véél dank. Of wil je dat ik je dat geld direct opzend? Dat kan nog wel gebeuren. Maar kom je niet eens in Holland? - Ik ontving ook 4 exx. Vr. of Vijand, waarvoor wederom dank. Wil je 1 ex. van Voor kl. Parochie en een ander van Vr. of Vijand sturen naar: D.F. Tissing, p/a fam. Molenaar, Viviënstraat 90, Den Haag? Beide voor mijn rekening; ik betaal deze sommetjes eens tegelijk af, als je me het juiste bedrag opgeeft; de volgende maand bijv., als je dat schikt.

Overigens geen nieuws. Ik wen me aan mijn kamer, maar het gaat langzaam. Onaardig is het er anders werkelijk niet, maar de ‘ongeregelde’ situatie zit mij wel wat dwars.

Tot ziens, hoop ik. Anders gauw op schrift.

Hart. gr. van je

E.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie