E. du Perron
aan
A.A.M. Stols

Den Haag 3 oktober 1931

Haag, 5 October.

Beste Sander,

Zou je me een groot plezier willen doen? Bezorg me dan zoo spoedig mogelijk dat portret van Stendhal als dragonderluitenant. Het zou mij bijna physiek een genot zijn als ik het hier had, in deze huurkamer. Schrijf Otten dus dat hij het je zonder verwijl zendt, laat het dan gauw over-photografeeren en zend me een exemplaar. Ik wil graag in de kosten deelen.

Boeken ontving ik nog steeds niet. Wanneer komt De Arme Hemdenmaker? Ik had daarvan ook graag ten spoedigste een paar exemplaren. (Je zult me wel erg lastig vinden, maar een-en-ander staat in verband met mijn momenteele eenzaamheid.)

Doe mijn hartelijke groeten aan de kameraden; de poot van je

E.

Kom je me spoedig hier eens opzoeken?

Van Imhoffstraat 16

's Gravenhage.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie