E. du Perron
aan
H. Mayer

Gistoux, 14 of 21 augustus 1931

Gistoux, Vrijdag.

Beste Henri,

Dank voor nota, brief en nieuwe boeken. Ja, die W. Heights is wel erg. Wat gek dat er van dit boek geen enkele behoorlijke uitgave bestaat! Die kleurplaatjes had ik er wel uitgegooid, maar de druk en het papier zijn dan nòg even beroerd. Enfin....

Je zond me nog niet: Verzen van A.R. Holst, dat ik ook hebben wou.

Kan je zoeken naar de Fransche vertaling van Savinkov (of Ropchine): Le Cheval Blanc? omstreeks 1916 verschenen.

De Dostojevski van Coster kreeg ik van Sander, - trouwens 's mans volledige werken. Nog 2 hfdstn. en ik heb daarmee afgerekend. Dan nog één hfdst. voor de man.

Ja, zend me in Godsnaam dan maar Astrid1951 voor een rijksdaalder. Mijn studie moet compleet zijn.

Hart.gr. van je

Het stuk van dien Hiegentlich1952 was lang niet zoo erg als ik dacht. Wat stom en erg ongepast voor zoo'n lulletje-van-niks, maar overigens....

1951Madeleine Böhtlingk, Astrid. Drama in vijf bedrijven met een inleidend woord van Dirk Coster. Rotterdam 1920.
1952J. Hiegentlich, ‘Kort geding tegen de “Jongeren”’ (H. Marsman, J. Slauerhoff, A. Donker, Th. de Vries, A. den Doolaard e.a.). In De nieuwe gids 46 (1931) 6 (juni), p. 615-621. Hiegentlich liet zich negatief uit over DP's verhalen en gedichten, waarin hij surrealistische trekken herkende.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie