E. du Perron
aan
J. Greshoff

Gistoux, 14 augustus 1931

Gistoux, Vrijdagmorgen.

Beste Jan,

Wat vervelend dat je nu weer in zoo'n gedeprimeerde toestand verkeert! Ik schreef net aan Jany,1946 die naar je informeerde, dat je den laatsten tijd weer veel beter was. Verzorg je je wel goed? volg je de doktersvoorschriften? Of is dit alles alleen maar een gevolg van het akelige weer?

Ik ga straks naar Brussel en zal bij Sander informeeren naar die Holl. exx. van Een V. Een gewoon ex. voor Nini zend ik van hieruit, gelijk met dezen.

Angèle kan ik de copy van Marsman nog niet geven, omdat ik die zelf ieder oogenblik nog noodig kan hebben. Ik houd alles liever hier, tot de heeleboel klaar is. Morgen denk ik weer een hoofdstuk te schrijven; over de bloemlezingen. - Als je in September terug bent, breng ik je alles weleens ter lezing.

De Marslieden komen Dinsdag hier. Bouws vertrekt Zondag.

Nu Jan, hoû je taai en tracht de somberheden te overwinnen. Rust maar eens flink uit, en laat ons hopen op spoedig weer wat zon. Hartelijke groeten aan je vrouwelijk gezelschap en de hand van je

E

1946Deze brief is niet teruggevonden.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie