E. du Perron
aan
J. Greshoff

Brussel, 24 augustus 1931

Brussel, Maandag.

Beste Jan,

Je hebt de hartelijke groeten terug van de Marslieden, die nu in het pension Bon Accueil gekropen zijn. Mijn moeder verlangde wel zéér naar rust! - Coster is, ondanks alle bezoeken, op een oor na gevild; 167 blzn. liggen klaar, nog een stuk of 10 en het finis kan eronder staan. Èn Menno (die het maar tot blz. 115 zoowat kon volgen) èn Marsman vinden het moordend. In ieder geval zal men hierna niet meer zwammen over de onvoldoende bestudeering; het regent citaten, en de titel van Elisabeth de Roos; Uren met Dirk Coster, is werkelijk perfect.

Ik heb overigens toch geen lust meer het naar juffrouw Manteau te zenden: 1o. heb ik het nog steeds noodig; 2o. zal ik je het ms. begin September geven of het joù naar St. Idesbald opsturen, als ik eerder klaar ben, zoodat jij het mij begin Sept. terug kunt geven als ik naar Holland ga; 3o komt het in het nieuwe tijdschrift, dat ditmaal zoo goed als voor elkaar is, met Menno, mij en Maurice Roelants in de redactie en Bouws als secretaris van idem. En ‘kantoor’ ten gebouwe van Nijgh en Van Ditmar! Ik zond vanmorgen het concept-contract terug: men verbindt zich voor 5 jaar. Het blad krijgt 64 blzn. per nr., met 2 vel surplus per jaar, het honorarium wordt fl.3. per bladzij. Maar Vic heeft ook een tijdschrift voor elkaar gekregen, bij Sijthoff, en met Schotman (God betere 't) als mederedacteur; echter, dit blad is uitsluitend critisch, heet Criterium en is ‘universeel’; enfin, je ziet het van daar! Jammer dat Vic ons nu ontsnapt, maar daarom niet getreurd. Marsman voelt voor opdoeken van de V.Bl. en heeft in dien zin aan Van Wessem geschreven, maar die klampt zich natuurlijk weer met 10 klauwen aan zijn ‘reden van bestaan’ vast (ja, ondanks Charleston!) Ik ben benieuwd wat hier allemaal van komt. In ieder geval is het nu meer dan waarschijnlijk dat het tijdschrift met 1 Januari volgend jaar verschijnt, want het proefnummer moet in October klaar zijn.

Het speet me te lezen dat je je nog steeds zoo ‘geëindigd’ voelt. Als het weêr anders werd, zou dat wel beter gaan. Maar het blijft pestilent, ondanks alle mooie voorspellingen. - Wil je Nini bedanken voor haar brief en zeggen dat ik de kater tot haar beschikking houd en niets heb tegen den ietwat romantischen naam dien ze hem geven wil. Doe haar mijn hartelijke groeten, en vooral ook aan Atie, en ontvang zelf een ferme handkneep van steeds je

E.

- Ik ga morgen met de Marsluiden naar Brussel en hoop er dan Jan van Nijlen te ontmoeten.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie