E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Gistoux, [14 augustus 1931]

Gistoux, Vrijdag.

Beste Menno,

Gelijk hiermee zend ik je 2 exx. van die rijmprent van Willink en Van Vriesland, waarin de 2 regels voorkomen, die zoo mooi op Huxley slaan. Tusschen haakjes, P.C.P. schijnt toch eenvoudigweg een ietwat gemaniëreerde term te zijn voor Counter-Point, Contra-punt. Ik heb ongelijk gehad met de pugilistische term to counter (a blow) met Huxley in betrekking te brengen, ondanks de moorddadigheden van den heer Spandrell.

Van de rijmprent is 1 ex. voor jou, 1 ex. voor Elisabeth de Roos, indien zij dezelve aanvaardt.

Bouws vertrekt wschl. in groote haast van hier, omdat hij een gepresseerde Ruth aan de telefoon kreeg. Highly energetic, that girl! Enfin, er zal wel een perfect samenzijn uit voortvloeien ...

Laat spoedig wat van je hooren, en doe mijn groeten aan je charming hostess. Wat bèn ik Engelsch vandaag! Die Ruth ook!

Je E

P.S. - Een teekening in den trant van deze (van de rijmprent) zou lang niet slecht zijn voor de 2e druk van je Carnaval. Van Koch dan, inpl. v. Willink; en misschien iets minder zwart!

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie