E. du Perron
aan
C. van Wessem

Gistoux, 28 juli 1931

Gistoux, Dinsdag.

Beste ‘Stan’,

Ik werk - wil je het vooral je vrouw laten weten, neen, ik bedoel: wil je het vooral voor haar verbèrgen - aan een gro-o-o-ot stuk over... Dirk Coster. Wat je noemt een serieuze studie, ditmaal. Alle 's mans werken liggen hier, en 35 blzn. heb ik geschreven, voor de Marginalia en Dostojevski alleen. Is het niet iets voor de Vr.Bl.: iedere maand een stuk? Het geheel zal 6 of 7 stukken bevatten. Tot op heden ‘bijgewerkt’.

Menno en alle anderen zijn nu weg. Ik zit alleen, heelemaal met Dirk alleen. Zelfs mijn moeder en de door jou bedoelde dames1930 zijn naar Brussel, voor dringende zaken met den dentiest.

Kan je me de Slauerhoviaansche letteren over je negerwellust1931 niet eens zenden? Zeer benieuwd. En ook de versto(m)pte Donkerslooterij?1932 Graag. Alles gaat direct weer terug. - Je giraffe-verhaal1933 lijkt me zeer gelukkig; bravo! maak er wat van. Laat er desnoods het schot van Poesjkin in het Hollandsch nog wat voor in het pistool zitten,1934 après tout kon die man toch alleen maar een schilderij bederven.

Mijn nieuwe chauffeur is een snoes.

Et v'la voor vandaag. Hart. gr. van je

E.

P.S. De brand van Java's heerlijkheden schijnt door communisten ontstoken. Die kerels kunnen toch ook nog wel wat! VV IL POPOLO! à bas Bali!

1930Behalve DP's naaste familie en Annie Batten kan Van Wessem ook ‘Oma Britt’, de schoonmoeder van DP's halfbroer Oscar van Polanen Petel, hebben ontmoet.
1931Slauerhoff besprak in de Nieuwe Arnhemsche courant van 4 juli 1931 Lessen in charleston waarderend, samen met Twee meisjes en ik van A.H. Nijhoff. Naar zijn mening was Van Wessem er evenals in vroeger werk dat onder het pseudoniem Chasalle verscheen goed in geslaagd de figuren van negers te beschrijven.
1932In CB 2 (1931) 7 (juli), p. 207-209, besprak Anthonie Donker onder de titel ‘Om den nieuwen roman...’ eveneens Lessen in charleston, dat hij een ‘onbeduidend boek’ vond, ondanks zijn bewondering voor Van Wessems stijl.
1933Hfdst. VIII, ‘Het bezoek aan de giraffe’, uit de roman De vuistslag (1933).
1934Van Wessem vertaalde Poesjkins Het pistoolschot.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie