E. du Perron
aan
A.A.M. Stols

Gistoux, 28 juli 1931

Gistoux, Dinsdag.

Beste Sander,

Gelijk hiermee gaan de proeven terug. Dit heb ik ervan kunnen maken:

Cahier 2 afbreken op blz. 117. Blz. 118 wordt dan wit.

Titelblad waarop ‘CAHIER III’, komt dan op blz. 119-120.

Het artikel over André Gide, dat op het oogenblik het laatste hfdst. vormt van cahier 2, wordt dan het eerste van cahier 3, - en begint op blz. 121. Er komt een gaping, vanwege een halve bladzij die er nu te weinig is, maar dit vul ik aan door een voetnoot aan het eind van het artikel, t.w. op blz. 136.

Vanaf blz. 137 heeft men dus alleen de pagineering te wijzigen, en de cijfers van de hoofdstukken.

Een stuk van 3 blzn. vervalt dan nog achterin heelemaal, n.l. op de tegenw. blzn. 159-162.

Daarna nog één hoofdstuk. Ik kan het niet korter maken. We hebben nu, alles bij elkaar, 168 blzn.; dus maar een half vel meer dan de tien vel waarop jij had gerekend.

Daarbij komt nog: 2 blzn. voor de inhoudsopgave en misschien nog 2 voor de colophon of zoo. Dus, totaal 174 blzn.

Het verschil bekostig ik dan, als je daarop gesteld blijft. (Maar Ter Braak behoefde toch niets bij te betalen voor zijn aanmerkelijk te groote Man tegen man?)

Laat mij nu àl wat verder nog gezet werd, opzenden, plus de rest van de copie. Ik stel je dan het derde deel ter hand, dat dan ook wel af is, met wat er nu bij komt. - Dit alles graag zoo spoedig mogelijk.

* * *

Verder ontving ik nog 16 - dus in het geheel 20 - exx. Een Voorbereiding, met de beroerde omslagjes. We kunnen deze wel houden voor de pers bijv., vind je niet? Als de nieuwe omslagen erom zitten, laat mij dan 20 andere exx. zenden.

Graag ook, in afwachting daarvan, 10 gebonden exemplaren, en mijn ex. op Hollandsch (dit laatste liefst ingenaaid).

Ik hoop dat alles duidelijk is? Tot spoedig ziens; en hartelijke groeten van je

E

P.S. Ik heb zelf alle wijzigingen op de proeven aangegeven. Van pag. 117-132 corrigeerde ik deze proeven niet, omdat ik een ander stel reeds eerder, gecorrigeerd, terugzond.

P.P.S. - Ik zou haast vergeten te hebben dat er ook nog een Nawoord moet in Vriend of Vijand, van 2 blz. Dus; blz. 169-70 voor het Nawoord; blz. 171-72 voor de Inhoud, en blz. 173-74 voor de colophon(?), of wit. - Nu is het heusch heelemaal in orde!

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie