E. du Perron
aan
H. Mayer

Gistoux, tussen 6 mei en 9 juni 1931

Gistoux, Dinsdag.

Beste Henri,

Laat ons nog even wachten voor Savinkov. Misschien kan ik toch een Fr. uitgave krijgen van Le Cheval Blême. Wat zijn dit voor Amerik. uitgaven? denk je dat ze er behoorlijk uitzien? Anders is het 6 pop voor niets.

Ingesloten de rekening terug; ik heb zoo'n gevoel dat er te veel op staat, n.l. dat ik reeds eerder, door terugzenden van boeken of zoo, reeds wat meer had afbetaald; kan je niet tot wat eerder teruggaan? - Anders is het zoo ook goed. Maar de Marx moet er wèl nog af; die bracht ik je in persoon terug, den laatsten keer dat ik bij je was (in den winkel), den dag volgend op den avond toen ik Moby Dick meenam.

Veel plezier in Venetië!

Ik stuur je spoedig de ontbrekende gelden.

Hartelijke groeten van je

E

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie