E. du Perron
aan
H. Mayer

Gistoux, 9 juni 1931

Gistoux, Dinsdagavond.

Beste Henri,

Ben je al uit Venetië terug? Of ben je daar gebleven? Heb je Casanova's voetsporen gedrukt? (voor zoover dat op het water mogelijk is).

Luister: er schijnt een Fransche uitgave te bestaan van Savinkov's bleeke paard; onder den titel Le Cheval Blanc; verschenen in 1916 of '17. Zou je niet voor mij kunnen opzoeken bij wie?

Verder had ik graag dat je Wynand opbelde (ik vroeg hem joù op te bellen, maar misschien doet hij dat niet) om hem te vragen of hij voor mij heeft aangevraagd: Levensberichten door Nico Rost (uitgave Servire) waarin n.l. een biographie voorkomt van Savinkov. Zooniet - of als hij niets ontvangt - wil jij mij dan dat boek bezorgen? Dank.

Verder graag het prospectus van ‘Servire’, waarin dit boek wordt aangeprezen, met een uittreksel uit een stuk van Dirk Coster! (wondermooi, dat uittreksel; ik bedoel: van een dáverende imbeciliteit).

Vooràl dat prospectus alsjeblieft!

Ik zond eergisteren, geloof ik, fl.3.75 op, ter volledige kwijting van mijn beer. Kan je me een papier laten zenden, waarop die kwijting wordt vermeld? We beginnen dus nu overnieuw.

Ik ben vanaf overmorgen in Brussel terug. Hart. groeten van je

E

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie