E. du Perron
aan
H. Mayer

Gistoux, 6 mei 1931

Gistoux, 6 Mei '31.

Beste Henri,

Ja, ik zocht Slau even in vliegende vaart op,1759 na Ina (het aange-nomen Javaneesje van mijn moeder) in Rotterdam op de boot te hebben gebracht. Zijn toestand lijkt mij delicaat, maar toch niet meer zorgwekkend. Misschien dat hij in Haarlem nog wat sneller opknapt, dan bij die onbevlekte zeesterren (Maris Stella Immaculata - zag je het? - heet een van de bijgebouwen!)

Ik zit nu in Gistoux; het weer is heerlijk, mijn moeder gaat zienderoogen vooruit. Overigens is alles doodkalm natuurlijk, dus geen nieuws.

Jammer dat Gorter is uitverkocht. Ik ben bepaald te laat met mijn revolutionaire ijver. Dank verder voor dat voddenkrantje op kunstdrukpapier, De Nieuwe Spectator.1760 Wat een geniale bijdragen! Zooiets kòn niet verdrukt blijven.

Heb je gezien dat Coster - eindelijk - een slappe poging heeft gedaan om mij te kastijden? Ik had heusch geen ongelijk toen ik zei dat het een eunuch was.

Ik zend je eerstdaags een pop of 50, in afbetaling van mijn rekening; ook krijg je wschl. iets van Bouws, die mij iets schuldig is en dat bij jou storten zal. Wil je mij eens de zorgvuldig bijgewerkte nota laten sturen? Ik moet zooiets van een 70 pop schuldig zijn.

Later misschien wat meer. Hart. gr. van je

E

Jacques schijnt erg gelukkig te zijn in Breukelen. Of hij er al zit weet ik niet; maar hij zag het.

P.S. - Ik zit hier tot eind Maart, begin Juni1761; alles dus hierheen tot ik een nieuw sein geef. Misschien ga ik 3 dagen naar Parijs.

Dank voor het stukje van de Kwee over Maurits. Dààr is hij tenminste goed voor!1762

1759Sinds april verbleef Slauerhoff in een katholiek rusthuis te Scheveningen; kort na dit schrijven van DP ging hij naar zijn moeder die te Aerdenhout woonde.
1760Van De nieuwe spectator, die maandelijks verscheen, kwamen slechts vijf nummers uit, waarvan het eerste in mei 1931.
1761DP vergist zich. Maart moet worden gelezen als Mei.
1762Niet te achterhalen om welk stuk het gaat; wschl. is De Kwee een spotnaam.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie