E. du Perron
aan
W.A. Kramers

Gistoux, 25 mei 1931

Gistoux, Maandag.

Beste Wynand,

Wil je voor mij aanvragen bij De Baanbreker (Servire, Den Haag), het werk Levensberichten door Nico Rost. Daarin staat een beschrijving van het leven van Boris Savinkov, iemand die mij op het oogenblik bepaald fascineert, en over wien ik dan meteen een stuk zou kunnen schrijven voor het Juli-nr. bijv. Als alles goed gaat,1826 krijg je dus van me:

Voor Juni: Trotsky.

Voor Juli: Savinkov.

Voor Augustus: Over het essay, naar aanl. van Marsman, Kort Geding. (Ik moet wachten tot ook de 2 dln. van Ter Braak in die serie zijn verschenen.)

Is dit goed?

Graag dus dit boek van Rost. Vraag meteen aan: de vertaling van Malraux' La Voie Royale, in het Holl. genaamd De Avonturier en de Dood (Holland is, uit deze titelveranderingen blijkt het al, de kinderkamer van de literatuur).

Dagdag. Je

E

Zend me, als je den brief nog hebt, in ieder geval dat schrijven van mij1827 op over Last; voor de Cahiers. Je krijgt het desgewenscht terug, natuurlijk.

1826Geen van deze stukken werd in DGW of elders geplaatst.
1827Brief 830.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie