E. du Perron
aan
A.A.M. Stols

Gistoux, 18 mei 1931

Gistoux, Maandagavond.

Beste Sander,

De jonge Batten vraagt of je zijn gedichten1824 - als je ze niet opneemt in Helikon (het 3e vond ik nogal aardig) - hem terug wil zenden; zijn adres is: 35, Archimedesstr. 's Gravenhage.

Heb je verder al iets gekozen uit die verzen van Vestdijk?1825 Ik gaf aan mlle. Manteau het briefje waarin ik je opgaf wat volgens hem niet genomen mocht worden. Ik herinner je hieraan, omdat ook Vestdijk wschl. met spanning naar een event: publicatie uitkijkt.

Overigens geen nieuws. Tot spoedig ziens.

E.

Gisterenmorgen keek ik de drukproeven na; vanmorgen zijn ze als aangeteekend drukwerk verzonden. Ik zend dezen brief maar naar Brussel, omdat je al die Helikon copy wel niet meegenomen zult hebben naar Maastricht.

1824Niet in Helikon gepubliceerd.
1825Gepubliceerd werd ‘Blinden’ in Helikon 1 (1931) 11 (november), p. 139-140.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie