E. du Perron
aan
F.E.A. Batten

Gistoux, 11 mei 1931

Gistoux, Maandag.

Beste Freddy, Frederik of Batten,

Zou je uitgever (Duunk)1784 niets voelen voor 2 boekjes van Greshoff, die hij graag samen zag uitgegeven, in 2 afzonderlijke plaquetten; n.l. De Wieken van den Molen, op het oogenblik alleen verkrijgbaar bij Enschedé, en heel duur; en de Brieven uit Den G.W.,1785 die je zelf zoo aardig vond. Gr. zou willen hebben fl.75- per boekje, dus fl.150.- voor de twee, voor één oplage. De rest kan hem dan niet veel schelen. Mij dunkt, het is nogal bescheiden. Zou je er je best niet voor kunnen doen? Schrijf hem er dan zelf over! zijn adres heb je, als je 't tenminste niet verloor.

Heb je nu Marsman al geschreven?

Ik zal voor onze Couperus-bloemlezing, Bouws nog op Nijgh & Van Ditmar afsturen; dat zou eig. toch het beste zijn, als dat lukte. Wanneer zend je me die te lezen werken in de juiste volgorde? Telkens 2 of 3 tegelijk, want ik lees vlug en heb nogal tijd, meestal. Maar wèl in chronologische orde, please.

Kort Geding, Voor kl. Parochie en Afscheid v. Domineesland zijn uit. Als ik je er een dienst mee kan bewijzen, kan ik alles wat je van Stols zou willen hebben met korting krijgen, dat scheelt je ongeveer ⅓ van de prijs, dus in een geval als dit zou je 3 boeken inpl. van 2 voor hetzelfde geld hebben.

Laat weer eens wat hooren. Beste groeten van je

EdP.

Hieronder de juiste condities van Greshoff.

1. fl.75. Per 500 exx.(oplage).
2. moet de beide boekjes samen nemen.
3. eender uitgeven
4. typogr. uitvoering behoorlijk
5. geen dure editie ervan maken, fl.1,50 hoogstens.

De titel van de brieven zal zijn: Klein Brievenboek voor Ontgoochelden.

Adres: Château de Gistoux, Chaumont-Gistoux (België).

1784W.F. Duunk, uitgever en vriend van Batten. Hij wilde de Couperusbloemlezing uitgeven.
1785Later verschenen als Rebuten bij Boucher te Den Haag in 1936.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie