E. du Perron
aan
C. van Wessem

Brussel, 16 april 1931

Brussel, Donderdag.

Beste Constant,

Dank voor bezending. Ik heb alles alweer doorgekeken en vàn alles gevonden om er nog bij te doen.

Uit Lampions zou ik nog willen hebben:

Vóór alles ×Chimaeren (een van de beste!); misschien een stuk uit Het Licht (ik zou zeggen: het begin, het wat daverende slot weglaten, en dit noemen: A la Brentano)1723; verder de Manon-Dialoog en Faust en de Bloemen. (Dus eigenlijk alle Lampions.1724) Ook het fragment Lampions (of heb je dat elders verwerkt?)

Uit het overige1725:

Zéker ×De Clown en de Fantast (of Wat mag en wat niet mag). Dan: ×Het Idee. Dan: Het Variété varieert zichzelf. ×De dood van Aspasia Citroen en misschien ook Adelaïde. (Het Duel der oude generaals heb je er zelf al bij gedaan.) De Necromant kan er ook bij. Ook Florence (liefst onder een andere titel). Ook Het Bronzen Kanon.

De andere piraten-stukken en Jacob Penn komen bij nadere beschouwing hier toch niet bij.

Ik zend je nu terug: het gave ex. Lampions (met verzoek de noodige stukken over te typen), en de piraterie. Mag ik de andere teksten gewoon uit het cahier nemen? Of moet ik je dat ook terugsturen en krijg ik ze dan van je?

- Neen, om heen-en-weer-gezend te vermijden, stuur ik je die ook. Kan ik ze zóó krijgen, dan haal jij ze er wel uit. Als er iets bij is, wat jij eigenlijk niet goed vindt, laat het dan weg. Alleen de titels waarvoor ik een × heb gezet, zou ik per se willen hebben.

Tot nader. Je

E

P.S. Liefst had ik alles wel getypt, op het formaat papier van het ms. Dat is handiger voor het tusschenvoegen.

1723Onder deze titel nam Van Wessem inderdaad in De fantasie-stukken van Frederik Chasalle een sterk verkorte en gewijzigde versie op van ‘Het licht’ dat in Lampions in den wind reeds het motto ‘(A la Brentano)’ droeg.
1724In Het getij 5 (1920), p. 247-248 had Van Wessem onder de titel ‘Impromptu's’ twee stukken gepubliceerd, die als titels droegen ‘Lampions’ en ‘A la Brentano’.
1725Deze stukken werden alle eerder gepubliceerd in De clowns en de fantasten, behalve ‘Florence’, dat als ‘De dood der courtisane’ met ‘Interieur’ onder de titel ‘Improvisaties’ verscheen in Het getij 6 (1921), [eerste reeks], p. 225-227; èn ‘Het bronzen kanon’ dat nog niet eerder was gepubliceerd en in De fantasie-stukken van Frederik Chasalle ‘Het bronzen wonder’ heette. ‘De clown’, ‘De fantast’, ‘Adelaïde’ en ‘De necromant’ werden in De fantasie-stukken niet opgenomen.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie