E. du Perron
aan
C. van Wessem

Brussel, tussen 10 en 15 april 1931

Beste Constant,

In ieder geval zou ik de bundel uitbreiden; zoo is het toch tè mager. En je hebt nog minstens even goede stukken. Kan je mij Lampions en Clowns en nog wat andere stukken niet zenden? laat mij dan probeeren iets voor je in elkaar te zetten. Zelfs voor de serie Luchtkasteelen1718 zou dit boekje te bescheiden zijn; het zou nu hoogstens 30 blzn. beslaan, dus 2 vel - net als Verloren Vaderland van Otten, zal je zeggen - maar men kan in die serie tot 3 en zelfs 4 vel gaan. Ik zou er met Stols nog wel over willen spreken: ofschoon dit natuurlijk wel een erg delicate kwestie is, maar in ieder geval zijn de Luchtkasteelen vol, met het 10e nr. ervan: De Exploten van Tabarijn van Vriamont. Wat ik mij het best kan voorstellen, is dat je het minder judicieus vond deze dingen te weigeren na het boekje van Otten, maar daar sprak de persoonlijke relatie natuurlijk een woordje mee. Enfin, ik zou er nu, in jouw geval, ook maar niet meer aan dènken zelfs. Wat duivel, het leven en de literatuur zijn vòl van dergelijke akkefietjes!

Maar uitgegeven krijg je zoo'n boekje toch zeker wel, vroeger of later.1719 Stuur mij eerst maar eens die andere teksten, en als Stols een nieuwe serie à la deze Luchtkasteelen (of to the Happy Few) begint - wat vroeger of later toch gebeurt, dan wil ik wel probeeren het er in te krijgen.

Mijn Pouchkine is bij den binder en zal er nog wel eenigen tijd blijven. Maar er bestaat een andere, zeer goede Fr. vertaling van B. de Schloezer, Schiffrin en Gide, meen ik, bij Schiffrin uitgegeven, en getiteld: Nouvelles par A. Pouchkine.1720* Het boek is goed uitgegeven en niet duur; het eenvoudigste zou zijn het te koopen. Heb je er dat niet voor over, dan wil ik wel probeeren het ergens voor je te leen te krijgen.

Voilà.

Met beste groeten, je

E

1718Door A.A.M. Stols uitgegeven serie.
1719De fantasie-stukken van Frederik Chasalle door Constant van Wessem zouden verschijnen als schrift 9 van DVB 9 (1932).
1720Boris de Schloezer komt niet voor op de titelpagina van de door DP bedoelde uitgave.
*Daarin staan: Le Maître du Relais, Le Coup de Pistolet, La Tempête de Neige en La Dame de Pique (dit laatste zou je ook eens kunnen vertalen). Als er, inpl. van Le Maître du Relais, La Demoiselle Paysanne in dit boekje had gestaan, dan was de keuze volgens mij volmaakt. - Ken jij het verhaal dat Kirdgialli1721 heet? Het is de eenige novelle van Pouchkine die ik niet ken. Is het goed?
1721Voor zover viel na te gaan was van dit verhaal voor 1931 geen Franse of Nederlandse vertaling verschenen.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie