E. du Perron
aan
de firma Boosten & Stols

Brussel, 10 maart 1931

WelEd. Heeren,

Zou u op de titelpagina van mijn roman Een Voorbereiding de regel: ‘(Omgewerkte druk)’ willen veranderen in: ‘(2e, omgewerkte druk)’ - (met een komma na 2e); alles in kleine kapitalen?

Dank.

Met vriendelijke groeten, hoogachtend

EduPerron

Zou het te veel gevraagd zijn mij nog een proef te sturen van het titelblad alleen? (Adres: Bould Brand Whitlock 104, Brussel).

Gaarne ontving ik ook een model van het omslag, n.l.illustratie

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie