E. du Perron
aan
de firma Boosten en Stols

Parijs, 16 juni 1936

Zeer geachte heer,

Als mevrouw Bruyn-Ouwehand haar boek4242 zelf qualifieert als ‘vlot journalistiek werk’, zie ik niet goed waarom ik haar ms. zou moeten lezen. Ieder ander kan dat even goed beoordeelen. Als het is om er geld mee te verdienen, adviseer ik vóór al dergelijke rommel; als het gaat om andere waarden, ben ik er zeer pertinent en altijd tégen. Aan uzelf dus om uit te maken wat u ermee voor hebt.

Ik ben bereid Sander diensten te bewijzen met het lezen van mss., maar in een geval als dit kan hij evengoed een ander, en ik mijn tijd beter, gebruiken.

Geloof mij met vriendelijke groeten

hoogachtend E. du Perron

Parijs, 16 juni 1936

4242M. Bruyn-Ouwehand, Dokter Heldring's groote conflict. Maastricht: Stols 1937.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie