E. du Perron
aan
de firma Boosten & Stols

Amsterdam, 21 januari 1930

Amsterdam, 21.1.30.

WelEd. Heeren,

Zoudt U van mijn boek Nutteloos Verzet ten spoedigste vier exemplaren op Hollandsch papier willen zenden aan de volgende adressen:

No 1. J. Greshoff, Boulevard Aug. Reyers, Schaerbeek - Bruxelles (België).
No 2. A.A.M. Stols, 80, Avenue des Cerisiers, Woluwé - Bruxelles.
No 3. J. van Nijlen, 22 rue du Zodiaque, Uccle - Bruxelles.
No 4. A.C. Willink, Keizersgracht 538, Amsterdam.

(De nummers correspondeerend met die in de exemplaren). Mag ik op een spoedige toezending rekenen?

U bij voorbaat dankend, teekent, hoogachtend

EduPerron

Afz. E. du Perron

Vossiusstraat 45

Amsterdam

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie