E. du Perron
aan
W.A. Kramers

Brussel, 12 maart 1931

Brussel, Donderdag.

Beste Wynand,

Hoe staat het er nu mee? Heb je die boeken1612 nu reeds aangevraagd of zijn die uitgevers zoo idioot dat ze geen ex. meer over hebben voor een bespreking? Van Nypels zullen we zwijgen, maar Allert de Lange mag je door de telephoon dan wel op een kleine (tegen)schrobbeering onthalen. Ik zei je bovendien immers reeds dat de 2 besprekingen ‘waardeerend’ zullen zijn! Wat mankéért zoo'n rotzak???

Ik wou schrijven:

 
Voor het April-nr., over Lenin.
 
Voor het Mei-nr., over Vera Figner.
 
Voor het Juni-nr., over Hymans en Mata-Hari.1613
 
Mag dat of mag dat niet? Ik meen anders in dit opzicht te voldoen
 
aan je behoefte aan variatie.

Jan, behoorlijk door mij voorbereid, encaisseerde nogal rustig het stukje over de paapsche imbecielen.1614 Hij heeft er nu ook eigenlijk genoeg van, zegt hij. Zijn laatste knokpartijen met Borel en Urbanus1615 hebben hem lichtelijk gedégoûteerd. Hij liet mij vanmorgen overigens een stuk zien van den een of anderen weidenkenden grossier, dat prachtig was, en waarin werd aangedrongen op een ‘beschaafden grondtoon in pennevruchten’. Er is eerst een grond; die is (of moet zijn) beschaafd; daarin groeit een pennehouder, waaraan een pen; aan die pen groeit weer een vrucht; in die vrucht moet de beschaafde toon te hooren zijn van den grond... Ik vrees dat ik subtieler ben dan de grossier in kwestie, maar toch - als zoo'n weldenkende man aan het beelden maken gaat, weet je nooit hoè afgrondig diep het worden kan. Dagdag!

je E

1616De boeken gewoon zenden aan mijn Brusselsch adres, als je ze zelf nog krijgt.

1612Valeriu Marcu, Lenin, samenzweerder en dictator in het oosten, Nederlandse bewerking van C.C. Boender, 1930 (vertaling van Lenin, 30Jahre Russland, 1927); Vera Figner, Nacht over Rusland (vertaling van Nacht über Russland. Lebenserinnerungen, 1922-1928).
1613C.S. Hcymans, La vraie Mata Hari, courtisane et espionne (1930; Ned. vert. in 1931).
1614Misschien doelt DP op Donkers ‘Naschrift’ bij het in 697n1 genoemde artikel van Van Duinkerken.
1615Die met Van de Voorde is niet achterhaald.
1616Ondersteboven schuin boven de aanhef geschreven.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie