E. du Perron
aan
H. Mayer

Brussel, 8 januari 1931

Beste Henri,

Heb je mijn brief en het pak Paters nu ontvangen? Tissing schreef mij, bij jullie het noodige te hebben gedaan. Ik zend je heden Vondels Lucifer, Adam en Gijsbrecht in luxe-uitgaven, geen van alle duur, ik meen fl. 8.50 alles bijeen, want ik kreeg Adam vanjou voor denzelfden prijs als Lucifer (ofschoon op beter papier). Geef me ervoor, precies wat je wilt. En schrijf me dan even, want ik hunker naar antwoord!

Hart. gr. van je

Eddy

P.S. - Zend me het geld voor de boeken nog niet direct, geef me alleen even op wat ik na ordening van alles bij je te goed heb. - Zend mij daar dan voor b.v. 1 ex. Galanteries van Gautier (zooals jij er een thuis hebt); ik zou dan kunnen probeeren die hier met eenige winst te verkoopen. Natuurlijk moet de inkoopsprijs niet te duur zijn! fl.10.- hoogstens. Kan dat uitkomen?

Brussel, Donderdag 8.1.31.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie