E. du Perron
aan
W.A. Kramers

Gistoux, 30 mei 1930

Gistoux, Vrijdag.

Beste Wynand,

Daar ik heb besloten - dat vergat ik misschien je te zeggen - om niet alleen aan betrouwbare, maar ook aan tevreden, en zelfs enthousiast-tevreden, menschen het lidmaatschap aan te bieden in de club die jij Ku Klux Klan noemt en die Ne quid nimis heet, heeft je brief mij matig enthousiast gemaakt voor jouw lidmaatschap. Als je nù al ‘waar voor je geld’ gaat eischen, wat zal het dan later zijn? De bezwaren van H.M. kreeg ik gisteren. Het was heel aardig van hem aan zooveel onheil en moeilijkheden te denken: maar hij schreef erbij - en spontaner dan jij - dat hij in ieder geval meedeed. Dat jullie een betere uitvoering eischen is verdomd aardig, maar ik ken één drukker als deze in Brussel, dus ik heb niet de keus. Ik heb een prachtig papier gevonden (ingres) en zal zorgen dat het tekorte omslag zich niet herhaalt (dat is trouwens ééns voorgekomen, wschl. door de omvangrijkheid van de Archipel) en verder kunnen de dikke letters van de titels door gewone kapitalen van hetzelfde corps worden vervangen. Maar méér dan dat kan ik ook niet doen. De man heeft geen ander lettertype, en ik heb geen andere man. Als jij een betrouwbaar drukker voor me kan vinden, die 32 regels per blz. drukt voor 260 bfrs. = fl 18.50 per vel, papier, omslag en brochage inbegrepen, dan wil ik best naar dat heerschap overloopen, maar ik vrees dat je dat niet glad zal zitten. In ieder geval stel ik als eisch van mijn klanten dat ze niet te veel noten op hun zang hebben - ook misschien later voor wat de keuze betreft, want als de een gaat vinden dat er af en toe ook nog een aardrijkskundig werkje in de serie opgenomen moet worden en de ander een boekje ‘coon-songs’ voor de gezelligheid - dan heb ik er heelemaal geen aardigheid meer in. Ik vrees dat ik met jou allerlei gedonder krijg - al ben je een geschikte vent - dus, voordat het zoover is, zeg ik: ‘Beste Wynand, ik neem je niet als lid op, ik geef je niet het recht te klagen over een tekort voor je goeie centen, ik wil je overigens met genoegen de boekjes cadeau doen waar je prijs op zou stellen, en wel van de 4 exx. waar ikzelf op heb ingeteekend.’ Laten wij het dus daarop houden.

Met hartelijke groeten besides this question,

steeds je E.

Wie is die meneer Verster?1164 Als het ook zoo'n klaagmajoor is, zeg hem dan maar dat het heele zaakje niet doorgaat, want dan neem ik hem ook niet als lid, en voor cadeau's komt hij, voor zoover ik weet, nog niet in aanmerking.

1164A. Verster, verzamelaar die bij Stols een boekje Oud-tin publiceerde.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie