E. du Perron
aan
W.A. Kramers

Gistoux, 19 mei 1930

Gistoux, Maandag.

Beste Wynand,

Wil jij deel uitmaken van een geheime vereeniging waarin - in 30 exx. - allerlei verboden boeken - soms ook geoorloofde - zullen worden gedrukt? De prijs per ex. zou zijn 10 belg. frs. = ± 70 cts. per vel; dus voor een boek van 4 vel 40 bfrs.; van 6 vel, 60; en van 10, 100. Meer dan 10 vel zal het wel nooit worden. Ik wou beginnen met een bloemlezing uit Brahman van Dèr Mouw (door mij en Vic. Vriesland gemaakt), dan een goede - niet-bête - uit Gezelle (door Jan van Nijlen te maken), een goede, completere van K. v.d. Woestijne (door Jan Gr.); een behoorlijke herdruk van de eerste verhalen van Van Schendel, die alleen in die vieze W.B. uitgave te krijgen zijn, op krantenpapier. Maar ik moet betrouwbare menschen hebben, die deze schatten niet direct voor de betrokken uitgevers, erfgenamen en dgl., uitstallen. Het moet een prettig, intiem en geheim plezier blijven. - Wil je Henri Mayer dezen brief laten lezen en hem zeggen dat hij natuurlijk ook tot de uitgenoodigden behoort? Ik schrijf hem liever niet naar zijn bureau, omdat ik niet zeker weet of daar niet andere oogen door zijn correspondentie (kunnen) gaan. De jonge Van Kampen werkt er o.a., niet? Ik hèb reeds een soort zonde op mijn geweten tegenover die firma, n.l. ik heb Archipel herdrukt in een geheel herziene en verbeterde uitgave. Weliswaar heeft Slauerhoff die eerste uitgave bekostigd en is hij er dus meester van, maar terwille van de ‘concurrentie’ die V.K. erin zou kunnen zien is het beter deze zaak geheim te houden. Van dit werk zend ik je een ex. gratis - het is 4 vel en zou je dus, was het in de serie opgenomen, 40 frs. gekost hebben. Baseer je dus hierop. Het papier voor de volgende boeken wordt beter: in principe Hollandsch. - Ik zend je twee exx.; het andere is voor Henri M. bestemd. Geef het hem in diep geheim. Als hij er méér van wil hebben, voor enkele betrouwbare klanten, dan kost hem elk exx. bijv. fl. 2.- Hij kan het dan voor fl 3. à fl. 3,50 verkoopen.

Laat mij dus hooren of je wat voor de zaak voelt en laat H.M. mij ook erover schrijven. Als ik 20 exx. geplaatst heb, kan ik beginnen. De bedoeling is één boek per maand uit te geven, of althans 2 in de 3 mndn. (in de practijk wordt het wel het laatste!) Ik hèb ± 12 exx. geplaatst, n.l. doordat Sander op 3 en Jan Gr. op 2 exx. heeft ingeteekend; (en ikzelf op 4 of 5, dat zullen we nog wel zien).

Wat doe jij? Wat doet Henri? Hoe minder menschen er mee doen - ik bedoel, tusschen hoe minder menschen de 20 exx. verdeeld worden - hoe beter.

***

Dank voor het portret dat ik zoonet ontving.

Krijg ik nu nog mijn geweigerd ‘ingezonden stukje’ terug?

Met hartelijke groeten, steeds je

E.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie