E. du Perron
aan
C.J. Kelk

Gistoux, 19 mei 1930

Gistoux, Maandag

Beste Cornelis-Jan,

Ik wou je charteren voor een geheime vereeniging: al maakt je voortdurend verkeer met allerlei boekenvakmenschen je eigl. in principe een - niet verdacht maar buiten jezelf om ‘onbetrouwbaar’ personage. Ik wou n.l. die goede gewoonte van me om allerlei boeken te drukken die zouden moeten bestaan, maar die door bête beletselen van de zijde van publiek en uitgevers niet bestaan, tòch te doen bestaan, zij het in 30 exx.; - ik wou die loffelijke gewoonte, herzegge ik, voortzetten, maar nu niet heelemaal voor eigen verlies, maar met een systeem van inteekenaren. Alleen moeten al die menschen 1° dadelijk na ontvangst betalen, anders verlies ik er nòg op, omdat ik geen lust zou hebben om te ‘manen’; 2° volkomen betrouwbaar zijn, d.w.z. die boeken noch aan allerlei uitgevers, erven en dgl., noch aan andere verdachte personages, als uitgeversbedienden, reizigers, agenten enz. vertoonen. Jij zou dus extra-maatregelen moeten treffen! of kijken die vakmenschen nooit in kasten? - Bon; de kwestie komt hierop neer: als ik 20 inteekenaren heb - neen, als ik 20 exx. plaatsen kan, kan ik rustig beginnen. De prijs zou zijn: 10 belg. frs. per vel, dus 40 voor een boek van 4 vel, 60 voor een boek van 6, 100 voor een boek van 10. (en mr dan 10 vel zal het wel nooit worden). Ik heb op het programma staan: een bloemlezing van Brahman (door Van Vriesland en mij gemaakt), een goede bloemlezing uit Gezelle (door Jan van Nijlen te maken), een grootere bloemlezing dan die van Ensched uit Karel v/d Woestijne (door Greshoff te maken), enz. enz. Deel 1 zou worden ± 7 vel; deel 2 ± 10 vel; deel 3 ± 8 vel. Dan zou ik willen uitgeven àl de goede verzen van Paul van Ostaijen (4 vel); eventueel jouw verzen, als Stols er niet aan wil (3 vel), of de toneelstukjes van jou en Chasalle (4 of 5 vel?), een goede, groote bloemlezing van Greshoff door mij (± 8 vel); de eerste verhalen van Van Schendel (zonder Blid-monde), die nu alleen in die vieze W.B. uitg. bestaan, op krantenpapier (4 vel); dan, eventueel, bloemlezingen uit Hooft (de mijne, geperfectioneerd, 6 vel); één uit Bredero (door jou te maken bijv., ook 6 of 7 vel), van Vondel (ook door jou te maken bijv., of door een anderen Vondeliaan, ook 6 of 7 vel), enz. enz. Af en toe een Fransch of Engels boek ertusschen: b.v. de mooie verzen van Coleridge; dat zijn er niet véél (± 6 vel); een bloemlezing uit de Shorter lyrics van Byron, die ik reeds klaar heb, 6 vel (maar n de Coleridge n de Byron worden wschl. door Stols uitgegeven; dan zijn wij er van af), daarentegen wl - want verboden - een herdruk van het onvindbare gedicht Vitam impendere Amori van Apollinaire, gevolgd door een keus uit Calligrammes (alles wat niet-flauwe-kullig is; alles bijeen precies 3 vel - deze kopij ligt al een jaar klaar); eventueel een herdruk van die Jarry-Poèmes, 4 vel, en zéker van Ubu enchané (ook ± 4 vel); verder een heerlijk geestig dingetje van Toulet apart: Les Ombres Chinoises (3 vel); enz. enz. enz.! Zend mij deze lijst terug, want ik heb je al schrijvende een veel grooter program opgegeven dan ik zelf had; of neen - ik zal alles wel even overnemen. Schrijf me alleen maar zoo gauw mogelijk of je toetreedt en voor hoeveel exx.? Eén zal voor jou wel voldoende zijn - en dan nòg, om te steunen, niet?? Ik heb reeds 12 exx. geplaatst; omdat ik er zelf 4 neem; Stols neemt er 3, Greshoff 2. Ik heb liefst met zoo weinig mogelijk menschen te maken, dat spreekt. - Vraag jij Chasalle of hij ook meedoet. En schrijf me dit alles dan zoo spoedig mogelijk, want hoe gauwer ik beginnen kan, hoe liever. Mijn bedoeling is iedere maand één nr. te geven, of tenminste 2 nrs. in de 3 mndn.

Tot spoedig, ik reken er op - en ook het antwoord van Chasalle. Met hartelijke groeten, je

E.

De druk wordt die van Archipel, maar het papier beter (in principe Hollandsch).

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie