E. du Perron
aan
A.C. Willink

Gistoux, 17 mei 1930

Gistoux, Zaterdag.

Beste Carel,

Hier is alles nog bij het oude. Geen nieuws dus. Het kasteel is nog steeds niet verkocht.....

Wil je alsjeblieft gauw die teekening maken?1136 De tekst is geheel gezet en wacht er dus op. Anders is het vervelend voor mij die bij Stols op spoed aandrong. En hoe gauwer alles klaar is - hoe gauwer je ook je exx. krijgt.

Kan je mij die lok-photo van Stella1137 niet eens doorzenden? Ik beloof je dat je 'm droog terugkrijgt.

De ‘hyena-achtige’ interesseert mij geen bal, met en zonder lievigheden of alcohol.

Die bestelling van de Groene is aardig voor je - maar laat mijn rijmprent daarvoor niet in de verdrukking komen. Voor het schilderij met naakt erin is de photo van Stella toute trouvée, niet?1138

Bon - hier zal ik het maar bij laten. Wat zou ik je meer vertellen?

Groeten aan je moeder en de poot.

Je E.

Er heeft een bespr. van Blijstra in De Gr. gestaan door Helman, waarin hij uitvoerig met mij vergeleken wordt; waar hij de p over in heeft. - Kan je mij het nr. van De Gr. niet bezorgen waarin Helman de Vijf Vingers bespreekt van Marsman?1139 Graag! Vraag aan v. Dam.

1136Voor de door Stols uit te geven rijmprent met het gedicht ‘Amsterdamsche bohème’ van Van Vriesland.
1137Weense vriendin van Willink.
1138Zie de brief van 31 mei 1929 aan N.A. Donkersloot, waarin DP uitvoerig ingaat op de door Willink te maken schilderijen van Nederlandse schrijvers.
1139Bespreking van Graphische voorstelling, resp. ‘De vijf nabije vingers’; in De groene van 3 mei, resp. 12 april 1930.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie