E. du Perron
aan
G.H. 's-Gravesande

Amsterdam, 29 maart 1930

Amsterdam, Zaterdag

29-3-30

Zeer geachte heer 's Gravesande,

Mag ik er op mijn beurt op aandringen dat het interview dat u met mij hadt voor D.G.W. - indien het nog geplaatst moet worden - spoedig geplaatst wordt?999 Reeds nù zijn verschillende punten daarin een beetje overbodig geworden, maar als wij nog een paar maanden zouden wachten, zou dat stuk mij voorkomen een soort jeugd-tentamen te zijn. Als u niet te veel tijd heeft voor het opstellen, zend u mij dan een kladje met in ‘grondstof’ de voornaamste punten; ik werk die dan zelf wel op en retourneer? het resultaat.

Met vriendelijke groeten, hoogachtend

Uw dienst. EduPerron

P.S.

Ik ga morgen naar België terug. Mijn adres is daar: Château de Gistoux, Chaumont-Gistoux (près Wavre). Bij voorbaat dank voor het toe te zendene!

999‘E. du Perron over proza, poëzie, kritiek’ verscheen in het mei-nummer van DGW, p. 107-110.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie