E. du Perron
aan
G.H. 's-Gravesande285

Brussel, 29 januari 1928

Brussel, 29.1.28.

13, rue Lesbroussart

Zeer geachte heer,

Ingesloten de proeven286 terug. Ik heb voornamelik alles in nieuwe spelling omgezet en titels gezet boven de twee eerste gedichtjes. Wat de bibliografie betreft: ik schreef tot dusver vooral proza, maar hieronder volgt opgaaf van de enkele plaquetjes waarin verzen voorkwamen:

Kwartier per Dag, reis-journaal, door Duco Perkens, typografies versierd en geschikt door Jozef Peeters, uitgave van De Driehoek, Antwerpen, - (250 exx.) 1924.

Filter, 49 kwatrijnen van Duco Perkens, met een portret door Max Jacob, bij R. Simonson, Brussel, 75 exx. 1924.

Deze zelfde en andere verzen komen voor in:

Bij Gebrek aan Ernst, zijnde de verzamelde werken van Duco Perkens, uitgegeven door E. du Perron, met omslagtekening en illustraties van A.C. Willink, bij W.N. Dinger, Bussum, 1925, (500 exx.) (Hierin stonden n.l. ook 5 proza-verhalen.)

Verder onder mijn eigen naam: E. du Perron,

Het Bozige Boekje, gedrukt voor de schrijver in 50 exx door A.A.M. Stols, te Maastricht, 1926.

En nu, tenslotte, de verzamelde gedichten in:

Poging tot Afstand, met een tekening van A.C. Willink, bij W.N. Dinger, Bussum, (120 exx.) 1927.

Dit laatste boekje - het enige waarover ik nog beschik - zend ik u gelijk met deze. Ik geloof al uw vragen te hebben beantwoord maar blijf gaarne bereid u de inlichtingen te geven die u eventueel nog wensen zoudt.

Geloof mij, mijnheer, met beleefde groeten, hoogachtend

uw dienstw. E.duP.

P.S. - Kan het ook van belang voor u zijn dat behalve dit alles een bundel vnl. jeugdverzen gedrukt werd voor mijzelf (in 15 exx!) onder de titel De Behouden Prullemand,287 met een portret door Creixams (verzen van 1915-1922.)?

285G.H. 's-Gravesande (1882-1965), vroeger G.H. Pannekoek geheten. Van Indische afkomst. Nederlands literatuurhistoricus, werkte bij het dagblad Het vaderland. Hij schreef een korte biografie: E. du Perron. Herinneringen en bescheiden (1943).
286Van DP's gedichten voor Lyriek. 's-G had DP voorts om gegevens gevraagd voor een bibliografie in die bloemlezing.
287De eerste druk van De behouden prullemand had een oplage van 12 exemplaren, zoals op het titelblad vermeld staat; de tweede, met de helft verkorte, een van 20.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie