E. du Perron
aan
G.H. 's-Gravesande

Gistoux, 7 april 1930

Gistoux, Maandag.

Zeer geachte heer 's Gravesande,

Dank voor het stuk1021 dat ik zooeven kreeg, en wèl mijn excuses dat ik u zoo jachtte! Ik kan mij inzinkingen, als die waaraan u op het oogenblik lijdt, best voorstellen en verkeer zelf ook niet in een erg briljante periode. Ik had allerlei misère in Amsterdam en ben blij eindelijk hier terug te zijn. Ik zal nu zoo spoedig mogelijk uw aanteekeningen ‘opwerken’ - zoo maken we er met ons beiden nog wel een serieus document van misschien! Het beste is dat ik naast uw artikel schrijf, anders wordt het misschien een geknoei waar u weer niet uit komt. U schrijft of typt dan over wat naar D.G.W. moet.

Ik zal Roelants over uw artikel spreken zoodra ik hem zie.

Tot nader en met vriendelijke groeten, gaarne uw dienstwillige

EduPerron

1021's-Gravesande's interview met DP in DGW van mei 1930.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie