E. du Perron
aan
V.E. van Vriesland

Amsterdam, 27 maart 1930

Donderdag, 12 uur.

 

Beste Vic,

Ik heb mij ook verslapen, met het gevolg dat ik vanavond eerst naar Henri Mayer ga. De rest van mijn morgen heb ik doorgebracht met het nakijken en naleven (betrachten) van je varianten en andere correcties. Ik heb er veel aan gehad en dank er je nog wèl voor. Ik heb ook een zekere wroeging dat ik je zoo aan het werk heb gezet in het Perroniaansche oeuvre, terwijl je misschien iets veel dringenden had moeten doen. Stel je nu tevreden met de mooiere rol, die je dan op mij vóór hebt.

Gisteravond heb ik met tranende oogen nog voor Willink moeten zitten - maar toen ik wegging was het portret niet erg fraai. Vanmorgen is het toch gehaald geworden (W. belde op om te zeggen dat hij het nog veel verbeterd had) - want, naar het schijnt, zullen wij samen in hetzelfde nr. staan. Beiden afgewerkt door dien ober van de poëzie; ik verheug mij alvast op het resultaat! ‘De capriolen der Domheid’, etc. etc.

Misschien zie ik je Zaterdagavond nog even in den Amerikaan: nà het Rensburg-feestmaal996.

Denk er anders om dat je me naar Gistoux nazendt:

1.Voorwaardelijk Uitzicht met limerick.
2.Brahman met vraagteekens en bolletjes.
3.Alle je verzen die door je schroom héén gaan.

Ik zal in Brussel onmiddellijk werk maken van je Kring-vers als rijmprent. Wie wil je als illustrator? Is Willink naar je zin of heb je liever een ander?997

Ik zou een anderen titel geven aan het ding; iets ‘affers’: Amsterdamsch Bohème of zoo. Het woord ‘impressies’ is akelig. Verder staat er één regel in, die niet op het peil staat van de rest en die mij altijd hindert, n.l.:

‘en spiegelen ons in hun oogenglans’.

Kan je daar niet wat anders van maken? ‘Avondglans’ (in de beteek. van: ‘de bepaalde glans die zij alleen bij avond nog verkrijgen’) zou voor mij al beter zijn* Maar je vindt misschien iets geheel anders, 5 × zoo goed.

Voilà. Hier is nog mijn adres: Château de Gistoux, Chaumont-Gistoux (België). Ça suffit amplement.

Nogmaals dank en schrijf me eens. Doe ook mijn hartelijke groeten aanje vriendin998: ze heeft een kalmeerend intelligent gezicht naast de geniaal-opgewekte verhalen van mevrouw Köhler in witte blouse (‘en blouse blanche il faut bien vous aimer!’) En als moraal van dit alles: ga naar Jeruzalem, vóór je een overtuigde grijsaard bent*

Met een ferme hand, je

E.

996Bij gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Jacques Karel Rensburg.
997Onder de door DP voorgestelde titel en met een tekening van Willink verscheen Van Vrieslands gedicht in 1932 bij Stols als nummer 6 in de serie Rijmprenten en Planodrukken. De slotregel van de tweede strofe is door Van Vriesland gewijzigd in: ‘want authentiek is toch heur oogenglans’.
*Of is dit alweer: niet duidelijk?
998De actrice Rie Gilhuys.
*Wat daar gebeuren gaat, zal je dààr zien, en nergens anders!
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie