E. du Perron
aan
H. Mayer

Amsterdam, 15 februari 1930

Beste Henri,

Eerlijk gezegd valt de rekening mij nog mee. Ik had op minstens zooiets gerekend. Kan je Danger van Conan Doyle, en Lady Butcher over Meredith894 niet van mij overnemen, desnoods voor fl 0.75 per deel - dan is dat óók een afgedane kwestie.

Als de Shelly en Drost er zijn, zal alles bijeen een kleine fl.250. worden, denk ik. Als ik dan een beetje poot-aan speel, is dat in 5 of 6 mndn. afbetaald. Tot zoolang zal ik trachten matig te zijn.

Kan je mij die critische bulletins (1 en 2) van Donker niet ter inzage bezorgen? Mocht je een ex. bezitten, stuur mij dan het jouwe; je krijgt het netjes verpakt terug.

Hoe gaat het je overigens? Mij vrij beroerd. D.w.z. mijn moeder blijkt zéér ziek te zijn, en de omstandigheden hier in huis (ruzies, processen etc. tusschen de andere huisgenooten) verre van gunstig.

Ik maak het dus kort. Met beste groeten steeds

je E.

Amsterdam, Zaturdag.

894Alice Mary Butcher, Memories of George Meredith (1919).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie