E. du Perron
aan
G. Burssens

Gistoux, 5 juni 1929

Gistoux, 5 Juni.

Beste Burssens,

Zoals je me de zaak voorstelt, lijkt mij ook dat we het beste doen met maar aan te nemen.

Maar kan je op die Bock aan? Zal hij later werkelijk de verzamelde grotesken uitgeven?

In ieder geval vind ik dat ‘Paul's belangen’* voorlopig het best gediend zijn met twee bundels krities proza, maar dan moet je àlles ook maar bijeen brengen: stukken over franse en duitse letteren, over schilderkunst, letterlik alles wat er nog is en van énig belang is...

En later moet-als het enigszins kan-ook al zijn verhalend proza uitgegeven worden, óók dus:de Trust, Ika Loch en Vogelvrij nog eens, inplaats van in die flodderuitgaafjes te blijven en, zoals je zei, het laatste met vele fouten. Spreek die Bock er vast over. Vraag hem of het eventueel te doen zou zijn om àlle Paul's grotesken te verenigen, bijv. in twee bundels, het ene onder de titel: De Trust der Vaderlandsliefde en andere grotesken het andere onder de titel: De Bende van de Stronk en andere grotesken. Hij zou dan desnoods met dit twede kunnen beginnen (dus de tot dusver onuitgegeven stukken). Maar na-tuurlik zouden de twee bundels ongeveer van dezelfde dikte moeten zijn; jij zou hier dus rekening mee moeten houden. - Of zou alles in één flinke bundel bijeen te brengen zijn? Dat zou beter zijn misschien. Men zou dan ook, min of meer, de chronologiese volgorde kunnen houden. Schrijf mij hierover nog eens uitgebreid. Mij interesseert dit misschien nog het meeste, en ik zal je hierbij krachtig helpen (korrigeren, indelen, enz).

Wie krijgt nu eigenlik het geld van de verkochte boeken? Mevrouw Constant van Ostaijen?

Zou men in de twee bundels kritieken niet nog twee portretten van Paul doen? Bijv. dat profiel met de hoed, uit Erts en een ander portret uit Vandaag? De cliché's zijn er.

Ik ben zéér benieuwd naar die eerste bundel krities proza. Is die bijna klaar? Zorg je ervoor dat ik een ex. krijg?

* * *

Het art. voor D.G.W. is door J. Gr. doorgezonden. Ik schreef er je naam en adres op; je zult ditmaal dus wèl de proeven krijgen, denk ik. Wat de betaling betreft, dat schijnt een andere zaak. Iedereen klaagt daarover, sedert Strengholt de uitgever van het blad is geworden.

Tot nader. Steeds, met hartelike groeten, je

EdP.

P.S. - Ik kreeg, na veel gedonder en geschrijf van advokaten, eindelik een heel pak exemplaren van Hooft's Minne-Dichten (je kent dat boekje wel) van Dinger terug. Die Dinger is een soortement schavuitje! Zou jij niet willen proberen er een stuk of wat in Antwerpen te verkopen?-à tout prix, natuurlik; dan krijg ik misschien nog ièts van mijn drukkosten terug.

Ik ga volgende week voor een dag of tien naar Holland-schrijf mij dus niet meer na Zondag, of eerst twee weken later.

Voor welk blad wil je dat artikel over mijn cahiers schrijven? Vlaamsche Arbeid? Je zou je dan kunnen amuseren met allerlei citaten, ook bijv. over onze vriend Seuphor (en ‘or’) Berckelaers (en ‘aars’).628

Origineel: Letterenhuis, Antwerpen

*dit lijkt op ironie!
628Vgl. Vw 2 p. 174, waar DP ook de spot drijft met deze namen.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie