E. du Perron
aan
G. Burssens

Gistoux, 30 mei 1929

Gistoux, 30.5.29.

Beste Burssens,

Ik breng morgen je artikel bij Greshoff en er is veel kans dat het in de volgende D.G.W. wordt opgenomen. Ik wil persoonlik met die meneer Brunclair niets te doen hebben, al zou hij een stuk van 6 kolom over me schrijven in Vl. Arbeid. Stuur me ook dat nr. niet meer; we zullen ons bij dit ene voorbeeld houden. Misschien kan je het er zelf nog tussen werken (dat andere vb.) als je de drukproeven korrigeert.

Mijn beste wensen voor je bundel. Alleen, àls je bij Stols laat drukken, moet je vooral geen haast hebben! Het is belachelik zolang ik nu al wacht op Nutteloos Verzet. Hij doet het voor ons betrekkelik goedkoop, maar dan erg ‘op zijn tijd’. Laat De Sikkel eventueel proberen een paar exx. voor je te verkopen, maar niet zelf uitgever spelen vind ik. Ik weet niet waarom, maar die de Bock lijkt mij een vervelend heer, al drukt hij dan ook de werken van P.v.O. voor zijn rekening, wat hem misschien als verdienste mag aangerekend worden, après tout.

Cahier 5 komt zeer spoedig. Tot nader; steeds je

EdP.

Origineel: Letterenhuis, Antwerpen

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie