E. du Perron
aan
G. Burssens

Gistoux, 20 april 1929

20.4.29.

Beste Burssens,

Wil je mij hier naar Gistoux zenden: 3 exx. van elk nummer van Avontuur? dus 9 exx. in 't geheel.

Van Muls kreeg ik plotseling drukproeven; je onderhoud met hem heeft dus een zekere uitwerking gehad.

Vergeet niet mij te schrijven over dat honorarium: je weet niet wat voor een geldwolf ik een dezer dagen geworden ben!

Bij voorbaat dank en

steeds je EduP.

Origineel: Letterenhuis, Antwerpen

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie