E. du Perron
aan
R. Herreman

Brussel, 9 februari 1929

Brussel, 9.2.29.

Waarde Herreman,

Ik vind daarjuist het stukje papier terug waarop ik je adres genoteerd heb, en maak van de gelegenheid gebruik je te vragen mij wel te willen opgeven in welk nr. van de Nwe. Rotterd. je mijn cahier 3 besprak?505 (Ik vernam dit een dag of veertien geleden, geheel toe-valligerwijs, door een brief uit Indië!)

Je wilt mij misschien wel een kaartje schrijven hierover, mijn adres is: 28 avenue Em. Duray, Ixelles. Met dank bij voorbaat en beste groeten

t.t. EduPerron

Cah. 4. zond ik aan Roelants omdat ik je adres toen nog niet had teruggevonden. Evenzoo voor L.506

Origineel: Antwerpen, Letterenhuis

505Recensie niet achterhaald.
506Karel Leroux.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie