E. du Perron
aan
R. Herreman

Brussel, 24 maart 1928

Waarde Herreman,326

Zou je mij een uitknipsel kunnen bezorgen van het artikel dat je over Paul v.O. in Vooruit hebt geplaatst en dat - volgens Jan van Nijlen - verreweg het beste is dat over hem werd gepubliceerd327? Ik had gehoopt je gisteren in de ‘Lunette’ te zien. Laat mij nu zeggen: tot volgende Vrijdag? -

En veel dank bij voorbaat voor het stuk.

Gaarne je

EduPerron

Brussel, Zaterdag

13, rue Lesbroussart

Origineel: Antwerpen, Letterenhuis

326Met Karel Leroux, Richard Minne en Maurice Roelants behoorde de Belgische schrijver Raymond Herreman (1896-1971) tot de dichters van 't Fonteintje, een groep waarmee DP zich verwant voelde. Vermoedelijk had hij kort tevoren met H, die in Brussel woonde, kennisgemaakt in het ook door hem regelmatig bezochte café ‘Lunette’.
327Een In Memoriam; Vooruit, 23 maart
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie