E. du Perron
aan
C. van Wessem

Brussel, 24 november 1928

Brussel, 24.11.28.

Zeer geachte heer van Wessem,

Hoe meer ik erover nadenk hoe meer de titel van redacteur mij imponeert! Neen, tot mijn spijt, en hoezeer ik mij ook vereerd voel door de waardeering in deze van den heer Marsman, ik geef er de voorkeur aan simpel medewerker te zijn.

Ik zal u het verhaal zenden, zoodra ik de eerste proeven ervan ontvangen heb. Is u absoluut gesteld op een Vlaamsch redacteur, zoo raad ik u aan: Gaston Burssens. Hij is degeen die het meest gedaan heeft en het koppigst volgehouden voor het - tòch overleden - Avontuur; daarbij is hij ‘Vlaming’ wat hoogstwaarschijnlijk eenig gewicht bijlegt in de schaal. Zijn adres zond ik u reeds: 57 Albertstraat, Wilryck-Antwerpen. Misschien heeft u een bekender iemand op het oog (en als zoodanig zou het misschien het beste zijn eenvoudigweg Maurice Roelants te handhaven), maar er is een groot ‘feu sacré’ in Burssens in zake tijdschriften van jongeren.

Wat was de Erts-almanak weer mooi, nietwaar? en wat heeft Holland's Letterkunde toch veel interessante dames...465 Heeft u misschien ook mijn portret gezien? Het lijkt sprekend, ofschoon ièts minder dan het uwe in Erts 1.466 Enfin, u zult mij toegeven: het deel uitmaken van zoo'n almanak stemt rustig en bescheiden.

Geloof mij, geachte heer van Wessem, uw zeer dienstwillige medewerker

EduPerron

465In Erts 1929 (verschenen nov. 1928) was werk opgenomen van Emmy van Lokhorst, Elisabeth de Roos, Nine van der Schaaf, Jeanne van Schaik-Willing en Jo de Wit, van wie, met uitzondering van Elisabeth de Roos, ook een portret was afgedrukt.
466DP's portret was op 15 novenber 1926 getekend door Pia. Bij het prozastuk ‘Piraten’ stond in Erts 1926 een ‘Zelfportret’ van Van W afgebeeld.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie