E. du Perron
aan
G. Burssens

Gistoux, 2 oktober 1928

Gistoux, 2 Okt. '28.

Beste Burssens,

Ik ontvang een nieuw schrijven van de redaktie van Erts om een onuitgegeven bijdrage van Paul: verhaal, vers of - liefst, zeggen zij - essay. Zend jij nu maar wat je het beste dunkt: dus géén verzen die in de bundel voorkomen maar bijv. een van de andere groteske, of een verhaal, of, als er nog wat over is, een ‘essay’ (ik meen van niet?). Schrijf aan: Redaktie ‘Erts’, p/a A.G.W. Strengholt, uitgever, Heerengracht 390, Amsterdam.

Ze wensen ook jou in de almanak431; maar wisten je adres niet. Stuur ze dus wat je zelf maar wil (uitgegeven of niet, liefst niet, natuurlik). De maxima zijn: drie gedichten en 6 blzn. proza. (Dit geldt ook voor Paul.)

Kan je ze een goed portret van Paul zenden? liefst een foto. Ook van jou wordt een portret verlangd maar liefst in croquis of karikatuur.432 Verder je volledige naam, geboortejaar en bibliografie, alsmede een lijst van de tijdschriften waarin bijdragen van jou voorkomen. (Voor Paul heb ik dit reeds gedaan.)

Schrijf als je wilt aan de heer Henrik Scholte en uit mijn naam. Maar er is haast bij!

Tot nader. In haast; maar steeds je

EdP.

[Op de achterkant gedicht van Burssens in zijn handschrift.]

Origineel: Letterenhuis, Antwerpen

431In Erts 1929 werden drie gedichten van B geplaatst: ‘Korte zwerftocht’, ‘Amazone’ en ‘Jodelende Tyrolers’.
432B zond een foto van Van Ostaijen als kunsthandelaar te Brussel en een getekend zelfportret, die beide afgedrukt werden.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie