E. du Perron
aan
G. Burssens

Gistoux, vermoedelijk in de eerste helft van september 1928

Beste Burssens,

Dank voor de gedichten die hierbij teruggaan. Ze zijn voor Erts toch niet 'representatief genoeg (voor Paul). Erts is een letterkundige almanak van Nederl. jongeren die 2× verschenen is tot dusver. (Brunclair heeft in nr. 2 gestaan423).

Wat is dat voor een P.v.O.-nr? Kan je mij er niet een ex. van bezorgen? Het nr. van Vl. Arbeid of de overdruk, dat is mij om het even, maar ik zou het toch graag in één exemplaartje bezitten.

Als je Muls ziet, herinner hem eraan dat hij Historie van Gevoel uiterlik in November laat verschijnen.424 Ik heb hem zelf hierover geschreven maar kreeg geen antwoord. Misschien ook is mijn brief weggeraakt, want ik heb Vleminxveld op het adres gezet zonder nummer.

Schrijf me bij gelegenheid weer eens en zend me zo'n aflevering. Bij voorbaat dank en steeds je

EduP.

Origineel: Letterenhuis, Antwerpen

423Met de gedichten ‘Wijze maagd’ en ‘Sirocco’.
424Met het oog op het verschijnen van de bundel Nutteloos Verzet begin 1929, waarin het verhaal was opgenomen.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie