E. du Perron
aan
J. van Nijlen

Gistoux 30 september 1928

Gistoux, 30 Sept. '28.

Beste Jan,

Schrijf me eens - o vriend sedert zoo lang niet gezien! - of je be-zit: Les Poésies Galantes et autres van Malherbe, Les Stances à la Nuit van Jules Choux (zeer curieus poëem) en Le Bonze Mèche-de-Lampe (Chineesche historie) - alle uitgegeven in het fameuse 30 tal exemplaren door IKKE. Ik heb eenige exemplaren van deze werkjes teruggevonden en zal ze je gaarne zenden als je ze nog niet hebt.

Ik heb óók voor je - maar uitgegeven door Bernouard - een jeugdwerk van Barbey d'Aurevilly, dat je misschien charmant zult vinden - een vrij lange novelle in korte paragrafen, geheeten La Bague d'Annibal. (Het is niet in het minst diabolisch.428)

Overigens ben ik druk bezig met paperassen te verzamelen voor de trouweratie.429 Ik kom soms in Brussel, maar heb nu een Fransche vriend hier, Chevasson,430 en met al de boodschappen die wij samen te doen hebben komen wij altijd tijd te kort. Toch hoop ik je zeer spoedig terug te zien!

Het wordt trouwens wel wat koud hier; half October zijn we vmdl. in Brussel terug.

Nu, geef op wat je verlangt en wat niet en geloof me steeds

van harte je Eddy.

428Toespeling op een van Barbey's werken, Les diaboliques. De uitgave van de novelle is: Ce qui ne meurt pas I en II,suivi de La bague d'Annibal, éd. François Bernouard (in J. Barbey d'Aurevilly, Les oeuvres complètes, 1927).
429DP's huwelijk met Simone Sechez, met wie hij al enkele jaren samenwoonde.
430Louis Chevasson.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie