E. du Perron
aan
A.C. Willink

Gistoux, vermoedelijk 5 september 1928

Gistoux, Woensdag.

Beste Willink,

Dank voor je twee ‘brieven’, maar maak ze toch niet te dik, of teeken ze dan aan, anders raken ze weg; 't is mij met Malraux overkomen. De tweede helft van mijn vertaling van Voor alle zekerheid,419 waaraan ik gewerkt heb terwijl jij hier was, is nooit terecht gekomen. Het stuk van Behrens-Hangeler begint heel goed, en ik zal er met genoegen aan werken, als het zoo door blijft gaan.420

Variétés (hoorde ik gisteren van Greshoff) wil een speciaal nummer uitgeven gewijd aan het jonge Holland. Daarin kom je dus zeker, als het nr. zelf maar tot stand komt. Maar daar is zeer veel kans op, want Van Hecke en Greshoff zijn het er vrijwel over eens en de vertalers zijn ook tout trouvés.421

De schilderijen kwamen nog steeds niet; houd ze nu nog wat aan, want 1o. ga ik overmorgen voor een dag of tien naar Parijs 2o. gaan wij in October wschl. al naar Brussel, zoodat je de schilderijen dan dààrheen kunt zenden, 3o heb jezelf meer kans op verkoop als er wat reclame voor je gemaakt is in een blad als Variétés dat veel gelezen wordt in Brussel. En haast heb je niet, zou men zoo zeggen.

Heeft die dame van Antwerpen422 niet geantwoord of heb jij mijn brief uit het raam gesmeten?

Hoe gaat het er overigens mee? Hier vrij goed. Groeten aan je moeder en Mies en een handdruk van je

EdP.

419Over een vertaling van dit verhaal uit Nutteloos verzet is niets bekend.
420W was begonnen aan de vertaling van een drama in vijf bedrijven van zijn Duitse vriend Herbert Behrens-Hangeler. Van de vertaling, die getiteld was De plaatselijke redakteuren, maar die niet geheel voltooid werd, is slechts het begin door DP gecorrigeerd.
421Variétés 1 (1928-1929) 12 (april 1929). Op p. 660-661 was van DP opgenomen ‘Petites histoires pour repas de familie’, een vertaling van de ‘achtste en negende dosis’ van ‘Voor de famielje’ uit Bij gebrek aan ernst (1926). Verder was werk opgenomen van Boutens, Greshoff, Ter Braak, Van Halsbeke, Van Lidth de Jeude, Marsman, Slauerhoff en Roland Holst.
422Het viel niet te achterhalen wie DP bedoelt.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie