E. du Perron
aan
A.C. Willink

Brussel, 3 februari 1928

Brussel, Vrijdag 3.2.28.

Beste Willink,

Je bezending schimp-en-verachting-scheuten der jongeren - der zich respekterende jongeren - tegen Nu,289 ontvangen. Veel dank, ik lees graag van die stukjes, al zijn ze ook onbeholpen. Het pogen, daar gaat niets van af, was zéér schoon; en één artikel was voortreffelik: dat van Michel (wie is die Michel?). Die tekening van Wichman, stelt die twee lullen voor? Enfin, Nu schijnt beneden alles te zijn, tant mieux! Ik heb het nooit in handen gehad, maar gegeven de redaktie van De Jong en Ies...290 ik geloof het gaarne.

Je kunt je blokje voor het sonnet snijden en regelrecht naar Stols zenden: 80, Avenue des Cerisiers, Wolluwe Saint-Lambert, Bruxelles. (De heer A.A.M. Stols). Hij zal je dan zeker wel het geld ervoor sturen: fl.40. of fl.50., het is altijd wat. Ik ben erg goed met Stols sedert enige tijd: hij gaat mijn Nutteloos Verzet uitgeven, op zijn kosten, en je weet, zijn uitgaven zijn voortreffelik. De man zelf is trouwens, als je hem beter kent, een zéér geschikt persoon: men moet er de Uitgever natuurlik wat afkrabben. Maar spelen we niet allemaal een rolletje, wij, betekenisvolle mensen?

Ik schrijf een vijfde verhaal voor Nutteloos Verzet: het heet Historie van Klappen. Overigens weet ik er nog niets van te zeggen.

Greshoff heeft drie gedichten van mij gezonden naar de heer Mirande, een leraar met wie hij een grote bloemlezing Lyriek maakt, in 4 delen, ook bestemd voor gymnasia en H.B.S. en.291 Het gevolg is dat ik hele brieven ontvangen heb van die heer Mirande*: ‘ik neem mijn eigen, mijn enige plaats in enz.’ De gekozen gedichtjes zijn: 1 Hij is alweer gegroeid, de koning... 2. Men had de man vermoord, enz. 3. Het Sonnet van Burgerdeugd (‘bereidwillig door Stols afgestaan’). Ik heb veel lol in mijn buik bij mijn stijgende beroemdheid. Heb ik je al geschreven dat er een grappig stuk over mij staat van Reimond Herreman - mij onbekend - in Den Gulden Winckel292? Greshoff heeft er een portretje bij gezet, naar een tekening van Creixams. Toen ik je zei dat we fatalerwijs beroemd gingen worden!!!!!............

Ik krijg aardige brieven van Malraux, maar Pia zwijgt zeer ende is zeer getrouwd. Ik ga Maandag a.s. voor een paar dagen naar Parijs. Avontuur komt morgen of overmorgen klaar. Heb je de Jarry ontvangen?

Wat doe je zelf, voor het huisgezin en voor de beroemdheid? - Er ligt een aangetekende brief voor me op het postkantoor, vermoedelik geld van Blijstra. Doe hem mijn hartelike groeten, zo ook aan Miesje en je ouders, en geloof me, als steeds

je EdP.

P.S. - Van Ostaijen is er zeer slecht aan toe en schrijft moedeloze krabbeltjes. Het zou me leed doen als men hem er niet bovenop bracht. - Chlorinde293 staat in nr.1. Zend me een tekening voor nr.2 (van Avontuur).

P.S. - Als men De Anatomische Les gelezen heeft krijgt men innig de pest aan Marsman. Oók, after all, een opgepronkte literator.

289In de brochure Anti-schund, waarin ook een artikel van Menno ter Braak was opgenomen, had E. Michel (later een bekend fascistisch publicist) een stuk geschreven in Amsterdams dialect: ‘Oufer wat “NU” jongt’. Van E. Wichman (dadaïst en later ook fascist) was een tekening afgedrukt, waarbij het onderschrift luidde: ‘Zouden wij niet samen een Tijdschrift kunnen stichten?’
290A.M. de Jong en Is. Querido.
291In 1928 verscheen bij Tjeenk Willink te Zwolle een door Greshoff en A.F. Mirande verzorgde bloemlezing in één deel, Lyriek, met van DP de gedichten ‘Oefenplaats’, ‘De nieuwe moord van Raamsdonk’ en ‘Sonnet van burgerdeugd’. In het laatste deel van de óók door Greshoff en Mirande samengestelde vierdelige schoolbloemlezing Lyriek (1927) werden pas - zes - gedichten van DP opgenomen in de herdruk van 1933.
*ook nogal kluchtig, ik zal ze je bij gelegenheid laten zien
292‘Kroniek der poëzie. Richard Minne. - J. Greshoff. - E. du Perron’, in DGW 27 (1928) 1 (jan.), p. 22-25, wat DP betreft over Poging tot afstand en Alle de rozen.
293Tekening zonder titel van vrouw met spiegel.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie