E. du Perron
aan
A.C. Willink

Gistoux, vermoedelijk 7 mei 1927

Gistoux, Zaterdag.

Beste Willink,

Met het oog op allerlei omstandigheden - in hoofdzaak financieele - zou ik je willen aanraden eerst in Juni over te komen, en ver-moedelijk tegen den 10en van die maand. Hoe is het huwelijk174 ingewijd? ik heb je, zooals je je misschien herinnert, lang van tevoren gefeliciteerd, maar doe het nogmaals, en wil ook je vrouwtje van mijn groote deelneming in de plechtige gebeurtenis overtuigen. Ik hoop van harte dat jullie een lang en vruchtbaar echteleven gaat beginnen, vol zonneschijn en kinderstemmen! - Over mijn bibliomaan-kuurtjes harrewarren we, zooals je met veel smaak voorstelt, later; op het oogenblik trouwens ben ik zeer in beslag genomen door reëeler dingen, - ja-a, ‘reëeler’ dingen,... maar aan een zó pas-getrouwd man kan ik moeilijk, zó dadelijk, over dit ‘reëele’ dier ‘dingen’ in bizonderheden treden, dat zal je me toegeven? Tot later dus, maar in ieder geval tot ziens.

Je EdP.

Mijn adres is: 9 rue Belle-Vue,175 - zes nummers hooger dan het verkochte huis.

174W was op 27 april 1927 getrouwd met Mies van der Meulen.
175Het huis dat DP's vader had gekocht om er zijn op veilingen vergaarde meubels op te slaan.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie