E. du Perron
aan
P. van Ostaijen

Brussel, 16 mei 1927

Brussel, 16-5-27.

9 rue Belle-Vue

Beste P.v.O.

Ik voel verbazend veel voor je plan een paar dagen samen ergens door te brengen, en wat het logies betreft, als het voor jou goed genoeg is kan ik het natuurlik ook voor lief nemen. Schrijf me zo spoedig mogelik uitgebreider hierover, liefst met opgaaf van de kosten (per dag). Zodra je het met jezelf eens bent geworden, reis ik naar je toe; we zouden misschien samen uit Antwerpen kunnen vertrekken?

Het herzien van Vrouwe Karola wordt dan een vakantiewerkje. Ik ben bij voorbaat bereid alle strofen te schrappen die je overbodig voorkomen: ik heb n.l. de overtuiging dat ik er te veel in gezet heb, maar jij kunt als onbevooroordeeld lezer beter herkennen wàt.

Tot spoedig ziens, nietwaar?

Je EdP.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie