[p. 248]

4295 (3640a). Aan onbekend: Bandoeng, 14 februari 1939748aant.

Deze missive zoonet van Koperberg ontvangen. Graag terug.

E.

De Muze is uit.749 Ik zend jullie begin volgende week een ex. Zou je Belonje willen vragen of hij een bespr. wenscht of niet mag?750 Dan wéten we dat!

748Regels geschreven op een afschrift van de brief van de Bond van Kunstkringen aan S. Koperberg van 6 februari 1939 (bijlage 36). De tekst heeft geen aanhef, wat er op kan wijzen, dat dit document met DP's commentaar bij een brief van DP hoorde. De geadresseerden zijn niet bekend. Op grond van het postscriptum zouden Koch en zijn vrouw de geadresseerden kunnen zijn. Daniël Marcellus George Koch (1881-1960) was blijkens 3636 van 8 en 10 februari 1939 (Brieven VIII, p. 87) trait-d'union tussen DP en W.J. Belonje, directeur-hoofdredacteur van Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië. De informatie, die DP van Koperberg ontving, had echter betrekking op de subsidieweigering voor het nieuwe tijdschrift ‘Noesantara’. Samkalden, Van Leur, DP, Koets en Thomas Nix zouden de Nederlandse leden van de redactie vormen (Brieven VIII, p. 432). Koch, die de leiding van Kritiek en opbouw had, dat door hem in februari 1938 was opgericht, was niet bij ‘Noesantara’ betrokken.
749Op 14 februari 1939 was De muze van Jan Companjie verschenen.
750In 3636 (Brieven VIII, p. 85-86) beschreef DP Belonje's gedeeltelijke afhankelijkheid van de richting Zentgraaff. Zijn Wormser-concern bezat de helft van de aandelen van Belonje's Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie