4230 (2355a). Aan M. ter Braak: Parijs, 5 januari 1935491

Beste Menno,

Je brief met de fraaie bijlagen492 ontvangen; ik stuur ze hierbij terug. Het gezwam van Pom is merkwaardig; wat heeft hij dan wèl bedoeld met die opsomming? De brief van den lezer van Het Vad. is werkelijk een lange meditatie waard. Wat het Vlaamsche stuk betreft, ik ben er minder door getroffen dan jij, omdat ik zulke kranten misschien vaker gezien heb.

Maar het beroerdste van alles komt nu: wij hebben heelemaal geen brief gekregen met het antwoord over de poëzie493 en de dialogen494; ditmaal is er dus eens een brief weggeraakt. Wschl. door de nieuwjaarsdrukte. Maar misschien komt hij toch nog terecht.

[p. 161]

Ik wacht met ongeduld op Forum495 en op het stuk van Henny.496 Verder tracht ik mij weer in Ducroo te werpen, na de onderbreking door de reis. Vandaar dit in haast en kort. Ik denk niet dat ik vóór Februari met schrijven klaar ben; het valt toch nooit mee.

Hart. groeten onder ons vieren,

je E.

Het stuk over V. Sch.497 ontvangen. Het was erg aardig en Bep glom van trots over het geciteerde sprookje.

Heb je mijn laatste briefkaart498 nog ontvangen?

Parijs, 5 Jan.

P.S. - Ik heb nog wat moois voor je: een brief499 van een bewonderaarster die zichzelf ‘maar een stom kind’ noemt, maar overigens ‘mij zielverwand’ meent te zijn. Heel touchant. Hij kan hier niet meer bij door de andere bijlagen, maar gaat de volgende keer.

491Deze brief komt in Bw TB-DP 3 na 726.
492Brief 726 van 3 januari 1935 (Bw TB-DP 3, p. 107), de bijlagen zijn niet teruggevonden. Nijhoffs brief aan Ter Braak was een reactie op DP's panopticum ‘Kijk waar hij zit’ in Forum 3 (1934) 12 (december), p. 1202-1203 (Vw 5, p. 61-64), waarin DP Nijhoffs bijdrage aan de enquête van Het vaderland over onderschatting en overschatting in de literatuur had gekritiseerd. Ter Braak zond ook een brief van een abonnee van Het vaderland en een Vlaamse kritiek op Walschap mee.
493DP had Ter Braak's artikel ‘Poëzie als roes’ in Het vaderland van 16 december 1934 (ocht.) in 2343 (723) (Bw TB-DP 3, p. 102-105) van 20 december sterk gekritiseerd. Ter Braak stelde op 22 december (Bw TB-DP 3, p. 106) een antwoord in het vooruitzicht.
494Ter Braak had in Forum 3 (1934) 12 (december), p. 1152-1168, de dialoog ‘Het gesprek over den zin des levens’ gepubliceerd, volgens een noot een tweede gesprek uit een boek in dialogen. DP vond het geen geschikt genre voor Ter Braak (Bw TB-DP 3, p. 97). Ter Braak vroeg op 15 december 1934 de opinie van Elisabeth de Roos (Bw TB-DP 3, p. 101); een reactie van haar is niet gevonden.
495DP ontving vóór 12 januari 1935 het januari-nr. van Forum.
496‘Critiek van de blauwe knoop, Menno ter Braak over verzen.’ in Forum 4 (1935) 2 (februari), p. 165-170, over het in n 3 genoemde artikel van Ter Braak.
497‘Een vernieuwde Van Schendel’ in Het vaderland van 23 december 1934 (ocht.), recensie van Herinneringen van een dommen jongen. Ter Braak citeerde uitvoerig uit ‘een scherpzinnig opstel’ van Elisabeth de Roos, ‘Het sprookje voor het sprookje’ in Forum 2 (1933) 10 (oktober), p. 725-731.
498Briefkaart 2353 (725) van 1 januari 1935, Bw TB-DP 3, p. 10.
499Niet teruggevonden.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie