4231 (2377a). Aan D.A. de Graaf Parijs, 24 januari 1935

Parijs, 24 Jan. '35

Geachte Heer500,

Hierbij stuur ik u uw ‘portret’ van Slauerhoff501 terug. Ik kan er u weinig van zeggen, omdat het een opsomming in poëtisch-proza is

[p. 162]
van wat Slauerhoff in zijn werken uitdrukt, zoodat het inderdaad onvermijdelijk is dat het in zekeren zin ‘lijkt’. Daarnaast ken ik Slauerhoff persoonlijk te goed om hier een goed beoordeelaar te zijn, wil mij voorkomen.

Ik heb het zeer druk en dus zoo goed als geen tijd voor correspondentie. Maar als u mij op het punt van epigonisme iets dringends te zeggen hebt, kunt u dat natuurlijk gerust doen en hoop ik u te antwoorden.

Met vriendelijke groeten,

hoogachtend, uw dw.

EduPerron

500Waarschijnlijk Daniël Adriaan de Graaf (1906-1981), romanist. Hij promoveerde in 1948 op een dissertatie over Rimbaud.
501Niet teruggevonden.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie