[p. 119]

4190 (1517a). Aan E. Bouws: Bellevue, 15 maart 1933

Bellevue, Woensdag.

Beste Bouws,

De vergadering heeft mij ook opgelucht, omdat we er eindelijk eens bepraat hebben wat tot dusver te veel werd weggehouden. Je eerlijkheid heeft mij veel ‘deugd’ gedaan. Je positie in Forum is er een die mij uiteraard wel prikkelen moest en de deftige toon van je brieven deed natuurlijk de rest. Ik ben blij dat deze onaangename verhouding achter ons ligt, en dat als ik voortaan ruzie met je krijg het tenminste voor eigen rekening (van ieder van ons) zal mogen zijn! Ruzie hebben om redactioneele aangelegenheden vind ik wel erg onaangenaam; maar zoolang ik, eenmaal zijnde zooals ik ben, in de redactie zit, komt het er natuurlijk toch weer van. Daarom vind ik het besluit van verleden Zaterdag ook verreweg het beste. Ik ben benieuwd wie mij volgend jaar zal vervangen op het omslag.

Gelijk hiermee zend ik je wat copy terug, waarbij ik de artikelen doe van J. Gans.356 Hij heeft zijn oude artikel gehandhaafd en er een bijgeschreven dat ik veel minder vind. De man kan (met een vrij sympathiek eigen accent, als je wilt) in één lijn denken, maar zoodra hij iets anders moet inzetten, als in zijn bestrijding van De Smalle Mensch, valt hij af, en wordt het verschil van persoonlijkheid (houd mij deze ijdelheid ten goede) tusschen hem en mij te duidelijk. Toch ben ik er wel voor om zijn beide stukken te plaatsen - maar als één artikel, met bv. de titels rechts, en onder één anderen titel: ‘Bestrijding van E.du Perron’ of zooiets.* Reken je er dan op dat ik nog 1 blz. moet hebben als naschrift; dat schrijf ik dan wel als ik de proeven krijg. Ik zal het kort en principieel maken, en daarin dan ook vermelden wie J. Gans is en wat hij vertegenwoordigt (dit is n.b. voor den gewonen lezer het interessantste!)

Je mag er wel haast mee maken, als het ding nog in April verschijnen moet! - Dus mij ook proeven ervan.

Vergeet je nu niet mij die 2 omslagen te zenden? En ook wel graag het honorarium en de reiskosten!

Hartelijke groeten, ook van Bep,

je E.

356J. Gans, ‘Contraflirt met de revolutie’, een reactie op DP's Forum-essays ‘Flirt met de revolutie’ en ‘De smalle mens’, in Forum 2 (1933) 4 (april), p. 304-316 met een ‘Nawoord’ van DP op p. 316-317 (gewijzigd in Vw 2, p. 500).
*Liever iets anders.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie