[p. 118]

4189 (1501a). Aan E. Bouws: Bellevue, 27 februari 1933

Bellevue, 27 Februari.

Beste Bouws,

Ik heb nu ook Maurice352 en Menno353 beide geschreven, met het oog op de vergadering. Laten we nu maar eens een goed uitgesproken vergadering hebben! Misschien wil je een-en-ander wel met Menno bepraten, vooraf.

Ingesloten een rekening van Mayer, waaruit je blijken kan dat Lawrence's Poems niet uitverkocht zijn, zooals die uitgever beweerde. Daar ik dit boek voor een bespreking in Forum gevraagd heb,354 wou ik het wel graag vergoed hebben, als dat kan. D.w.z. niet de volle prijs, maar de prijs van uitgevers onderling. De Eng. prijs is 10/6. Misschien kan je het wel uitrekenen wàt ik terug mag hebben.

Krijg ik dus nog 2 omslagen? Bij voorbaat dank.

Beste groeten van je

E.

Hoe meer ik over dat bezwaar van Forum ‘in de rij’ nadenk (het is ook zoo'n revolutionair bezwaar!!) hoe idioter ik het vind. Maar misschien krijgen we op de vergadering sensationeele onthullingen hierover?

Ik heb Menno geschreven355 dat ik naar Holland moet voor zaken en dus ook dáár kan vergaderen. Wil je dat nog in orde maken of gaat het per se niet? Zooniet, dan maar 12 Maart, in Holland of Brussel; liefst Holland, omdat ik daar dan toch ben. Maurice en ik tot R'dam komt Zijlstra precies op evenveel als Menno, jij en ik tot Brussel (+ de retours).

352Niet teruggevonden en evenmin door Roelants in zijn Roman van het tijdschrift Forum gepubliceerd. DP verweet Roelants in deze brief Forum tekort te doen, eenjaar lang geen regel voor het blad geschreven te hebben en zijn wel beschikbare tijd voor Van de Woestijne-huldigingen uit te trekken, zie 1502 (334) (Bw TB-DP 1, p. 469).
3531502 (334).
354Geen bespreking in Forum verschenen.
3551501 (332) (Bw TB-DP 1, p. 465-466).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie